Menu
Đăng nhập Đăng ký

Công văn

Lịch công tác

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Nội dung chính

Đánh giá trẻ cuối học kì 1 năm học 2015-2016

  • Trường Mầm non Hoa Mai
  • 23-05-2016
  • 37.5 KB
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH CÔNG HOA XÃ HÔI CHỦ NGHIA VIÊT NAM TRƯỜNG MẦM NON VẠN LƯƠNG Đôc lâp – Tự do – Hanh phuc PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI Năm học: 2015 - 2016 Họ và tên trẻ: …………………………………………………… Ngày sinh:………………… …; Học lớp:…… Trường Mầm non Vạn Lương KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG BÀI TẬP ĐIỂM GHI CHÚ ĐẠT 1. Cháu hãy cho biết rửa tay khi nào? Sắp xếp quy trình rửa tay bằng xà phòng?(10 điểm) 2. Cháu hãy xem và nói nội dung từng hình ảnh (Tranh 1). Có hành vi nào đúng, hành vi nào không đúng của con người khi tham gia giao thông (10 điểm). 3. Con hãy xác định vị trí của một vật so với vật khác? (10 điểm) 4. Cháu hãy đập và bắt bóng bằng 2 tay 3 lần, sau đó tiếp tục 3 lần. Cháu đã đập và bắt bóng bao nhiêu lần? (10 điểm) 5. Cháu hãy kể những việc có thể gây nguy hiểm đối với bản thân? (10 điểm) 6. Cháu hãy hát và vận động 1 bài hát mà cháu thích nhất.(10 đ ) 7. Cháu đọc tên các chữ cái và chữ số theo yêu cầu , đọc số điện thoại gia đình. (10 điểm) 8. Cháu hãy loại bỏ một đối tượng không cùng nhóm với đối tượng còn lại? (10 điểm). 9. Cháu hãy chỉ các trạng thái cảm xúc theo tranh (10 đ). 10. Cháu hãy sắp xếp và kể chuyện theo các bức tranh; đặt tên cho câu chuyện (10 điểm) (Bộ 5 tranh kể chuyện) Tổng điểm Xếp loại: ……………………….……… Ghi chú: Từ 50 trở lên và không có câu nào dưới 3 điểm: Xếp loại Đạt yêu cầu. Dưới 50 điểm: Xếp loại Chưa đạt yêu cầu. Vạn Lương, ngày tháng 12 năm 2015 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 1 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 2 HIỆU TRƯỞNG
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top