Menu
Đăng nhập Đăng ký

Công văn

Lịch công tác

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Nội dung chính

Các danh hiệu thi đua và những chỉ tiêu chính của trường MN Hoa MaiCác danh hiệu thi đua nhà trường đã đạt được từ khi thành lập trường đến nay:

1.     Tập thể:

- 04 năm liền trường đạt “Tập thể lao động tiên tiến” cấp Huyện

- 03 năm tổ nuôi đạt tổ lao động tiên tiến cấp Huyện.

- Chi bộ 05 năm liền chi bộ đạt “chi bộ trong sạch vững mạnh”

- Công đoàn 04 năm liền công đoàn đạt “Công đoàn xuất sắc”

- Chi đoàn thanh niên 05 năm liền đạt “Chi đoàn thanh niên xuất sắc”

- Chi hội phụ nữ 05 năm liền đạt “chi hội phụ nữ xuất sắc”

- Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao xếp loại tốt

2. Cá nhân:

- Từ năm 2010 đến nay nhà trường có 33 đồng chí giáo viên, nhân viên đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

3. Những chỉ tiêu chính của nhà trường trong năm học 2015- 2016:

a. Tập thể: Hướng phấn đấu:

- Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến cấp Huyện

- Tổ mẫu giáo: 3 tổ lao động tiên tiến cấp trường

- Tổ nhà trẻ: Lao động tiên tiến cấp trường

- Chi bộ Đảng phấn đấu đạt “chi bộ trong sạch vững mạnh”

- Công đoàn phấn đấu đạt “ công đoàn xuất sắc”

- Chi đoàn thanh niên phấn đấu đạt “chi đoàn thanh niên xuất sắc”

- Chi hội phụ nữ đạt “chi hội phụ nữ xuất sắc”.

- Phấn đấu tổ nuôi xếp loại Tốt cấp cơ sở.

- Phấn đấu tổ dạy xếp loại Tốt cấp cơ sở.

b. Cá nhân:

- 03 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- 10 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

10:22 28/09/2016
604
Chưa ai thích bài này
Top