Menu
Đăng nhập Đăng ký

Công văn

Lịch công tác

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Nội dung chính

Danh sách giáo viên trường MN Hoa Mai

1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường

gio_vin_mn_hoa_mai_-_hi_thi_chng_chau_vui_khe_500

gv_mn_hoa_mai_1_500

gv_mn_hoa_mai_2_500

gv_mn_hoa_mai_3_500

gv_mn_hoa_mai_4_500

gv_mn_hoa_mai_5_500

gv_mn_hoa_mai_6_500

2. Tổng hợp

+. Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 55 đồng chí

+. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 39 đồng chí.

Trong đó:

Tốt nghiệp Đại học: 13 giáo viên. Chiếm 33.3%

Tốt nghiệp Cao Đẳng: 08 giáo viên. Chiếm 20.5%

Tốt nghiệp TCCN: 18 giáo viên. Chiếm 46.2%

08:43 07/04/2017
613
Chưa ai thích bài này
Top