Các danh hiệu thi đua nhà trường đã đạt được từ khi thành lập trường đến nay: 1. Tập thể: - 04 năm liền trường đạt “Tập thể lao động tiên tiến” cấp Huyện - 03 năm tổ nuôi đạt tổ lao động tiên tiến cấp Huyện. - Chi bộ 05 năm liền chi bộ đạt “chi bộ trong sạch vững mạnh” - Công đoàn 04 năm liền công đoàn đạt “Công đoàn xuất sắc” - Chi đoàn thanh niên 05 năm liền đạt “Chi đoàn...